Владислав Георгиев Владимиров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100406310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Искър" № 11, ет. 2
Телефон: (02) 9819407
Факс: (02) 9819407
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 14.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 26.05.2009 г.

Печат   Имейл