Владислав Борисов Божков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000284010
Колегия: София
Адрес: 2170; област: Софийска; община: Етрополе; град: гр. Етрополе; бул. Г. Димитров 2, ет. 3, офис 309
Телефон: (0878) 992053
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №49 / 02.10.2002 г.

Печат   Имейл