Владимир Траянов Владимиров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300157810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Г. С. Раковски" 127, ет. 3, к-ра 334
Телефон: (02) 9863169
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №93 / 23.3.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 29.08.2006 г.

Печат   Имейл