Владимир Тодоров Петков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600341210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Бистрица" 9, офис 6
Телефон: (02) 9863526
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №54 / 15.10.1997 г.

Печат   Имейл