Владимир Нарцисов Попов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000129310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 29, ет. 3, к-ра 2
Телефон: (088) 8253544
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №40 / 15.10.1997 г.

Печат   Имейл