Владимир Михайлов Кръстев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600199810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; пл. "Македония" 1 - "А" , ет. 5, ст. 7, КНСБ
Телефон: (02) 4010550
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 08.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 08.2.1995 г.

Печат   Имейл