Владимир Людмилов Цачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000272110
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Веслец" 32, ет. 2, ап. 3
Телефон: (02) 9836136
Факс: (02) 9836136
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.1.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 21.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 21.12.2000 г.

Печат   Имейл