Владимир Любенов Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000045910
Колегия: София
Адрес: 1172; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Д-р Г.М.Димитров" 54, бл. 60, вх. А, ап. 6
Телефон: (088) 8751345
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.7.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 21.6.2000 г.

Печат   Имейл