Владимир Костадинов Манолов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100006910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" 3, ет. 2, к. 24
Телефон: (02) 9866827
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.6.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 15.10.1992 г.

Печат   Имейл