Владимир Исаков Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400076110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Врабча" 12A
Телефон: (02) 9865375
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.3.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 09.11.1994 г.

Печат   Имейл