fbpx

Владимир Иванов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1600099410
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: гр. София; район "Хиподрума", бл. 15, ап. 5, ет. 2
Телефон: (02) 8529314
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.5.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №6 / 27.4.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №772 / 30.4.1985 г.