Владимир Георгиев Бегов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400342210
Колегия: София
Адрес: 1151; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Георги Бенковски" 14, ет. 1, офис 1
Телефон: (0888) 371886
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.7.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 02.7.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 02.7.1997 г.

Печат   Имейл