Владимир Атанасов Драганов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000199710
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Красна поляна-2", бл. 27, ет. 4, ап. 16
Телефон: (088) 8857835
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 23.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №30 / 23.10.2001 г.

Печат   Имейл