Вихър Йорданов Найденов

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1100530110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Белите брези 3 Телефон: (0885) 455556

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.11.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 25.10.2011 г.

Печат   Имейл