Виолета Тодорова Цонкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400066410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 33, ет. 3, к-ра 337
Телефон: (02) 9814978
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 08.3.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2011 г.

Печат   Имейл