Виолета Рангелова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100271410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 32, ет. 1, к-ра 4
Телефон: (088) 8442196, (02) 9450053
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 03.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 03.5.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 07.02.2007 г.

Печат   Имейл