Виолета Пламенова Велкова-Цвяткова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400516610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Панайот Волов 31Б, ет. 1, офис 5
Телефон: (02) 9434255
Факс: (02) 9434256
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.2.2011 г.

Печат   Имейл