Виолета Петрова Цветанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1000350110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 1, к-ра 130
Телефон: (089) 8610204
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 01.6.1994 г.

Печат   Имейл