Виолета Манчева Костова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400398610
Колегия: София
Адрес: 1387; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Обеля-1", бл. 101, вх. Д, ап. 95
Телефон: (02) 9341713
Факс: (02) 9341713
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 06.7.1994 г.

Печат   Имейл