Виолета Добрева Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300409110
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; бул. "Братя Бъкстон" № 27, бл. 40, вх. А, ет. 9, ап. 24
Телефон: (02) 8565022
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 21.5.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.03.2009 г.

Печат   Имейл