Виолета Валентинова Недялкова - Стойкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100476410
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" №59, ет. 4, ап. 11
Телефон: (02) 9809445
Факс: (02) 9870973
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.11.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 20.10.2009 г.

Печат   Имейл