Виолета Александрова Драгоева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200306710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Банишора", бл. 22, вх. Б, ет. 8, ап. 90 Телефон: (088) 8170332

Статус:
Дата на първоначално вписване: 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №46 / 18.9.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 21.02.2012г.
Наказание: Порицание наложено на 30.05.2012г.
Наказание: Порицание наложено на 03.10.2012г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.06.2011 г.

Печат   Имейл