Виола Кирилова Камбурова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200081110
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Акад. Ив. Гешов", 2, ап. 10
Телефон: (088) 7918987
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.9.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 06.7.1990 г.

Печат   Имейл