Виктор Петров Костов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000387510
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Цар Борис ІІІ" №163, ет. 6, ап. 33.
Телефон: (087) 8198278
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 15.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 15.10.1992 г.

Печат   Имейл