fbpx

Виктор Петков Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700410710
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София-град; община: Столична; град: гр. гр. София; ул. "Елемаг" № 17, бл. 308, ет. 9, ап. 43 Телефон: (02) 8657873

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №34 / 22.12.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 31.03.2013 г.