fbpx

Виктор Нейков Михайлов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1500051110
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Арсеналски" 105
Телефон: (02) 9631330
Факс: (02) 8665558
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.7.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 04.7.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 04.7.1996 г.