Виктор Йосифов Огойски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900172310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Неофит Рилски" 57, ет. 1, ап. 3
Телефон: (02) 9867162
Факс: (02) 9867162
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №25 / 29.9.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 29.9.1992 г.

Печат   Имейл