Виктор Гоцев Горчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500582610
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Александър Стамболийски" №136, ет. 2. Телефон: (089) 4369359

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 04.2.2014 г.

Печат   Имейл