Виктор Алексиев Витанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300039910
Колегия: София
Адрес: 1616; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. Бояна, ул. "Кумата" 12А
Телефон: (02) 9591407
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №79 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл