Веска Илиева Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600397610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "20-ти април" 3, ет. 5, ап. 10
Телефон: (02) 8528976
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 05.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 05.10.1994 г.

Печат   Имейл