Веселка Спиридонова Маринова - Мойсева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400057110
Колегия: София
Адрес: 1510; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 116, вх. А, ап. 4 Телефон: (02) 8401578

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 12.2.1997 г.
Наказание: Порицание наложено на 20.12.2011г.
Наказание: Порицание наложено на 21.02.2012г.
Наказание: Глоба, наложенa на 25.06.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 03.10.2012 г. до 03.10.2015 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 20.12.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 07.06.2013 г. до 07.09.2013 г.

Печат   Имейл