Веселка Руменова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000467410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; бул. "Мария Луиза" №9 - 11, ет. 7.
Телефон: (02) 9355100
Факс: (02) 9355166
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.4.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 14.4.2009 г.

Печат   Имейл