Веселка Иванова Иванчева-Цветанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1400276910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 142
Телефон: (0885) 568888
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 06.7.1990 г.
Наказание: Порицание наложено на 13.11.2009г.

Печат   Имейл