Веселин Рашков Рашков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600103510
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Лайош Кошут" 22
Телефон: (02) 8510105
Факс: (02) 8510105
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 29.9.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 29.9.1993 г.

Печат   Имейл