Веселин Рачев Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000196310
Колегия: София
Адрес: 1345; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Кукуш", бл. 62, вх. Д, ап. 86
Телефон: (02) 206098
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 07.5.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 09.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 09.4.1997 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 01.11.2007 г. до 01.11.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 01.11.2007 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 02.02.2009 г.

Печат   Имейл