Веселин Ненов Ненов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500026210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Димитър Петков" 111-113, ет. 3 (надпартерен), ап. 11
Телефон: (02) 9866611
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 17.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 17.5.1995 г.

Печат   Имейл