Веселин Иванов Мумджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800505310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Граф Игнатиев" 39, ет.4, ап. 9
Телефон: (089) 7539226
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 18.1.2011 г.

Печат   Имейл