Веселин Бориславов Вучков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400332510
Колегия: София
Адрес: 1324; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин -7", бл. 711, вх. А, ап. 57
Телефон: (02) 9270562
Статус:
Дата на първоначално вписване: 12.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №36 / 22.11.2001 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: несъвместимост от 01.08.2009 г.

Печат   Имейл