Веселинка Никифорова Василева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300066710
Колегия: София
Адрес: 1408; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Димитър Манов" 85, бл. 15, ет. 9, ап. 34
Телефон: (02) 8513208
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 06.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 06.10.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2005 г.

Печат   Имейл