Веселинка Иванова Кълова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000537910
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. "Красно село" , ул. "Кюстендил" №37, вх. Б Телефон: (088) 8914489

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 24.1.2012 г.

Печат   Имейл