Веселина Петрова Бъчварова-Велкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300089510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" №127, ет. 3, к-ра 334. Телефон: (02) 653305
Факс: (02) 8653305

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 10.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 10.4.1996 г.

Печат   Имейл