Веселина Красимирова Харалампиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100328310
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Добруджански край", бл. 1, вх. Г, ет. 8, ап. 82
Телефон: (02) 8510447
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №151 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл