fbpx

Веселина Василева Кантарджиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500020510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. Дом, ет. 4, к-ра 402
Телефон: (02) 9893192
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.7.1958 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 08.7.1958 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2011 г.