Весела Петрова Кирчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800440610
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София-град; община: Столична; град: София; ж.к. "Яворов", бл. 19, вх. "Г" , ет. 1, ап. 25.
Телефон: (02) 9442442
Факс: (02) 9441518
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.3.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 12.4.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 18.03.2009 г.

Печат   Имейл