Весела Здравкова Александрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800311510
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Красна поляна-2", бл. 241, вх. Б, ап. 43
Телефон: (02) 8223195
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 05.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 05.4.2000 г.

Печат   Имейл