Весела Гаврилова Велинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300562710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Иван Вазов" №29. Телефон: (02) 4416200

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.3.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 26.2.2013 г.

Печат   Имейл