Верка Симеонова Белтова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300124210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 4, к-ра 417
Телефон: (088) 4973199
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 14.4.1992 г.

Печат   Имейл