Верка Петрова Атанасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200335410
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен " 14
Телефон: (02) 9819337
Статус:
Дата на първоначално вписване: 13.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 27.2.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №54 / 27.2.2002 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: Работи и учи в чужбина от 24.02.2009 г.

Печат   Имейл