Верка Никифорова Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900382810
Колегия: София
Адрес: 2227; област: Софийска; община: Божурище; град: Божурище; ул. "Божур" 6
Телефон: (07112) 2330
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 09.6.1999 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.10.2006 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.04.2007 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.04.2009 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 30.03.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.04.2010 г.

Печат   Имейл