Верка Иванова Ралчева - Етинофф

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400385510
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Бунтовник" № 43 - 47. Телефон: (02) 9635821

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 14.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 11.5.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 23.02.2010 г.

Печат   Имейл